Hỏi:
Do không chú ý đến thời hạn nên tôi đã để giấy phép lái xe hết hạn sử dụng hơn một năm. Tôi muốn hỏi bây giờ lấy lại bằng lái tôi có phải thi lại hết cả hai phần lý thuyết và thực hành hay không?
Phương Dung (Quận Phú Nhuận, TP.HCM)
Luật sư Hồ Thị Phùng Hân, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau:
Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe
1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
- Từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
- Từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.
2. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của thông tư này.
Trường hợp của bạn giấy phép lái xe đã hết hạn hơn một năm, vì vậy bạn phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.