Căn cứ Điều 30 Luật Giao thông đường bộ năm 2008,  số người được phép chở trên xe máy:
“Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy
Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:
a) Chở người bệnh đi cấp cứu;
b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;
c) Trẻ em dưới 14 tuổi.
Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách“.
Như vậy, theo quy định trên có ba trường hợp người điều khiển xe máy có thể chở tối đa hai người, bao gồm:
- Chở người bệnh đi cấp cứu;
- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;
- Trẻ em dưới 14 tuổi.
Mức phạt
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồỉ trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy đỉện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:
Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Chở theo 02 (hai) người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.