Tự ý lắp đặt thiết bị ưu tiên trên ô tô có bị phạt?
(PLO)- Khi lưu thông trên đường, tôi thấy có một số phương tiện là ô tô tư nhân nhưng lại lắp còi như xe ưu tiên và bấm còi vô tội vạ...
Hỏi:
Khi lưu thông trên đường, tôi thấy có một số phương tiện là ô tô tư nhân nhưng lại lắp còi như xe ưu tiên và bấm còi vô tội vạ. Xin hỏi, việc lắp còi ưu tiên trên những xe không thuộc diện ưu tiên thì có bị phạt hay không?
(Nguyenthuha88@...)
Trả lời:
Theo Điểm e Khoản 4; Điểm a và Điểm b Khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt sử dụng trái quy định, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

LÊ HUY tổng hợp