Hỏi:
Thưa luật sư, tôi có một chiếc xe máy mua lại của một người không quen biết. Mọi giấy tờ mua bán đều hợp pháp. Nhưng trong quá trình sử dụng tôi mới biết biển số xe là biển giả nhưng vẫn đúng so với đăng ký xe.
Nói chung là xe vẫn là xe hợp pháp chắc chủ trước làm mất biển gốc nhưng không xin CSGT cấp lại mà mua biển trôi nổi bên ngoài. Tôi có đến công an phường nhờ xác minh nguồn gốc xe xem có phải là xe ăn cắp không. Công an phường đã tạm giữ xe tôi để xác minh. Tôi muốn hỏi là thời gian xác minh nguồn gốc xe tối đa là bao nhiêu lâu? Khi xác minh xong tôi có phải đóng bất kỳ một khoản tiền phí xác minh nào không? 
Xin cám ơn!

Trả lời:

I. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 

II. Nội dung tư vấn:

Về vấn đề bạn không biết xe có phải là xe ăn cắp hay không. Khi mua xe máy không phải chính chủ thì nguy cơ mua phải xe có giấy tờ giả rất cao. Khi mua xe trong trường hợp này, bạn cần phải có ý thức tự bảo vệ mình. Bạn có thể kiểm tra đối chiếu thông tin giữa giấy tờ nhân thân (chứng minh thư) của chủ xe cũ với các thông tin trên giấy tờ xe để xác định giấy tờ xe thật giả hoặc có thể xác minh giấy tờ xe qua phòng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, điểm g khoản 1 điều 10 Thông  tư 15/2014/TT-BCA về đăng kí xe quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực".

Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Thông  tư 15/2014/TT-BCA về đăng kí xe cũng quy định về trách nhiệm của chủ xe sau khi mua xe như sau:

Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

“2. Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe.”

Theo các quy định trên, bạn có trách nhiệm phải tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ xe trong thời hạn luật quy định. Đối với xe giấy tờ giả, biển số giả công an giao thông xử lý vi phạm của bạn đúng với quy định pháp luật.

Thời gian gian xác minh nguồn gốc xe tối đa là 30 ngày. Và bạn không phải mất khoản phí xác minh nguồn gốc xe nào cả.