Xe máy đi sai làn đường và mức xử phạt
(PLO)- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép.
Hỏi:
Hiện nay, khi lưu thông trên đường tôi thấy rất nhiều phương tiện xe máy chạy ở hết tất cả làn đường, chuyển làn đường bất cứ khi nào, có khi còn không bật tính hiệu xin đường. Xin hỏi, việc sử dụng làn đường của xe máy được quy định ra sao, nếu vi phạm sẽ có mức phạt như thế nào?
Nguyentranminhvu70@...
Trả lời:
Theo Điều 13 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về sử dụng làn đường như sau:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Về mức phạt đối với hành vi đi sai làn đường được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 46/2016: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d, điểm đ, điểm h khoản 2; điểm c, điểm đ, điểm h, điểm m khoản 3; điểm c, điểm d, điểm g, điểm i khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 5; điểm b khoản 7; điểm a khoản 8; điểm d khoản 9 điều này.
Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước.
LÊ HUY tổng hợp