(PL)- Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 73/2015 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về bến xe khách xác định các bến loại 1 và 2 (rộng 15.000 và 10.000 m2) phải có mái che ở đường dẫn từ phòng chờ ra đến vị trí xe đón, trả khách.

 

Bến loại 1 phải có máy điều hòa ở phòng chờ luôn bảo đảm nhiệt độ 300C, có bảng chỉ dẫn bằng điện tử, có thiết bị tra cứu thông tin tự động.

Ngoài ra, quy chuẩn mới còn buộc các bến xe khách trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu để không làm ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, quy định mới lại cho tất cả bến (sáu loại, từ 1 đến 6) được giảm diện tích cây xanh, thảm cỏ chỉ còn dưới 2% tổng diện tích bến, trong khi quy định hiện hành tỉ lệ này phải là 5%.

Nếu áp vào tiêu chuẩn mới này, trong sáu bến xe khách ở TP.HCM thì không có bến xe nào, kể cả Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn mới. Đặc biệt là yêu cầu có “mái che dẫn từ phòng chờ đến xe”.

L.ĐỨC - H.TUYÊN