Theo đó, những chiếc xe mang biển số có số kết thúc chẵn gồm: 0, 2, 4, 6 và 8 sẽ được chạy vào ngày chẵn còn những số 1, 3, 5, 7 và 9 đi vào ngày lẻ, và được áp dụng trong khung thời gian từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối.
Quy tắc này không áp dụng cho ngày chủ nhật.
Các xe hơi chạy bằng điện, xe chở tổng thống, thủ tướng, xe cấp cứu, xe công vụ, cứu hoả được miễn trừ theo luật chẵn lẻ. Tuy nhiên các xe chở bộ trưởng thì phải chạy theo luật chẵn lẻ, nên những bộ trưởng nào của Ấn Độ muốn đi khác ngày chỉ có cách đổi xe có số phù hợp.
Tuy nhiên, mức phạt cho những xe vi phạm chẵn lẻ lại khá nhẹ chỉ 4.000 Rupee (hơn 120.000 đồng).