Sửa đổi quy định về chuyển đổi Giấy phép lái xe
(PLO)-Bộ Giao thông văn tải vừa ban hành thông tư 87 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7-11- 2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sửa đổi quy định về chuyển đổi Giấy phép lái xe  - ảnh 1
 

Theo đó, từ ngày 15-2, việc chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX)bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệuPET của các đối tượng sau sẽ không phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe:
Người có GPLX hạng A1, A2, A3;
Người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 tháng.
Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2
ĐL