Xem xét bỏ quy hoạch nhóm nhà ở phường Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức

Theo đó, dự án khu nhà ở tại phường Hiệp Bình Chánh do bà Ngô Thị Bích Lan làm chủ đầu tư theo văn bản thỏa thuận quy hoạch chi tiết 1/500 của kiến trúc sư trưởng TP (nay là Sở QH-KT TP.HCM) năm 2001.

Đến năm 2012, tại văn bản giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án nhóm nhà ở nói trên, TP giao quận Thủ Đức hướng dẫn các hộ dân thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đất trên theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt. Tuy nhiên, theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng năm 2001, vị trí đường giao thông lộ giới 12 m không thuộc ranh quy hoạch nên chủ đầu tư không có cơ sở tiến hành thực hiện hạ tầng theo yêu cầu.

Qua xem xét thực tế, quận Thủ Đức nhận xét dự án trên không thể thực hiện và kiến nghị UBND TP, Sở QH-KT hủy bỏ tính pháp lý quy hoạch của dự án. Sau đó quận sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nơi ở cho từng hộ dân theo diện tích đã nhận chuyển nhượng từ năm 1997 theo quy định.