Xem xét, giải quyết cho 61 dự án “tồn đọng” ở TP.HCM

Theo đó, ông Phong giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, báo cáo tổ công tác đầu tư TP xem xét, giải quyết 61 hồ sơ dự án do Sở Xây dựng chuyển sang để tháo gỡ cho doanh nghiệp trước ngày 15-4. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ cho Sở KH&ĐT thực hiện.

Ông Phong cũng phân công Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm việc với các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Bất động sản TP (HoREA) để giải quyết cụ thể từng nội dung kiến nghị của hiệp hội.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ báo cáo Thường trực UBND TP xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của TP. Các nội dung ngoài thẩm quyền TP sẽ báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương.

Ông Phong cũng cho biết lãnh đạo UBND TP sẽ họp giao ban hằng quý với HoREA để xem xét, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với HoREA và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu nội dung họp giao ban hằng quý cho UBND TP.

Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng được yêu cầu quan tâm nội dung vướng mắc về chỉ tiêu quy mô dân số trong quá trình tham mưu về quy hoạch kinh tế - xã hội của TP, quy hoạch chung TP.HCM.

Trước đó, tại hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền TP.HCM với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản diễn ra ngày 27-2, Sở Xây dựng cho biết trên địa bàn TP còn 61 dự án đang bế tắc, cần tháo gỡ.