Xử lý dứt điểm người nghiện ma túy trước Tết Ất Mùi

Theo đó, UBND phường, xã, thị trấn phải lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện tại cộng đồng đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định trên địa bàn. Trường hợp những người nghiện mới phát hiện trong đợt ra quân vừa qua và được đưa vào cơ sở xã hội (CSXH) thì phải hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

Trường hợp người nghiện có nơi cư trú ổn định tại các tỉnh, TP khác thì UBND phường, xã, thị trấn lập hồ sơ hủy quyết định đưa vào CSXH và thông báo cho UBND phường, xã, thị trấn nơi người nghiện cư trú ổn định để theo dõi, quản lý. Riêng những người có dấu hiệu “nghi nghiện” không có nơi cư trú ổn định và đã được đưa vào CSXH nhưng đến nay không xác định được tình trạng nghiện thì UBND phường, xã, thị trấn hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý như trường hợp quản lý người sống lang thang.

Sở Y tế làm việc với các quận-huyện để thống nhất đầu tư cơ sở điều trị nghiện ma túy cho từng địa phương. Đồng thời, thanh tra và xử lý kiên quyết những tổ chức và cá nhân lợi dụng tình hình cai nghiện ma túy để trục lợi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đưa người nghiện tại các CSXH thi hành quyết định của TAND áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.