Xử lý dứt điểm người nghiện ma túy trước Tết Ất Mùi

Theo đó, UBND phường, xã, thị trấn phải lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện tại cộng đồng đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định trên địa bàn. Trường hợp những người nghiện mới phát hiện trong đợt ra quân vừa qua và được đưa vào cơ sở xã hội (CSXH) thì phải hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

Trường hợp người nghiện có nơi cư trú ổn định tại các tỉnh, TP khác thì UBND phường, xã, thị trấn lập hồ sơ hủy quyết định đưa vào CSXH và thông báo cho UBND phường, xã, thị trấn nơi người nghiện cư trú ổn định để theo dõi, quản lý. Riêng những người có dấu hiệu “nghi nghiện” không có nơi cư trú ổn định và đã được đưa vào CSXH nhưng đến nay không xác định được tình trạng nghiện thì UBND phường, xã, thị trấn hủy quyết định đưa vào CSXH và lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý như trường hợp quản lý người sống lang thang.

Sở Y tế làm việc với các quận-huyện để thống nhất đầu tư cơ sở điều trị nghiện ma túy cho từng địa phương. Đồng thời, thanh tra và xử lý kiên quyết những tổ chức và cá nhân lợi dụng tình hình cai nghiện ma túy để trục lợi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đưa người nghiện tại các CSXH thi hành quyết định của TAND áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.