Xuất khẩu 30.000 tấn đường

Theo báo cáo của các nhà máy đường, lượng đường sản xuất niên vụ 2011-2012 khoảng 1,4 triệu tấn. Hiện nay đã vào chính vụ sản xuất, lượng đường tồn kho các nhà máy tăng, trong khi đó tình trạng nhập lậu đường tại biên giới Tây Nam vẫn diễn ra rất phức tạp, dẫn đến đường tiêu thụ trong nước tiêu thụ chậm, nhà máy đường gặp nhiều khó khăn về vốn để thanh toán tiền mua mía cho nông dân.

QUANG HUY

Khám phá khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore

Khám phá khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore

(PLO)- Gardens by the Bay là khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore với diện tích 101 ha. Do diện tích tự nhiên của cả Singapore chỉ tương đương với huyện Cần Giờ của TP.HCM, nên khu vườn được coi là lá phổi xanh quý giá của quốc đảo này.