Xuất khẩu sáu tháng tăng trên 32%

Trong đó, hàng dệt may xuất khẩu đạt gần 5,6 tỉ USD, tăng 31% so với cùng kỳ; cà phê đạt gần 1,8 tỉ USD, tăng trên 110%; dầu thô trên 3,1 tỉ USD; giày dép gần 2,7 tỉ USD; thủy sản trên 2,3 tỉ USD…

Cùng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 45 tỉ USD, tăng trên 27% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu xăng dầu gần 5 tỉ USD, tăng 67% so với cùng kỳ; máy móc thiết bị trên 6,4 tỉ USD, tăng 14%; vải các loại trên 3,1 tỉ USD, tăng gần 40%… Cá biệt, kim ngạch nhập đá quý, kim loại quý đạt 543 triệu USD, tăng gấp ba lần so với 15 ngày trước đó.

Q.NHƯ