Y tế tư nhân khó tham gia BHYT

BS Tùng đặt vấn đề về sự công bằng giữa công và tư trong chính sách BHYT mới (Luật BHYT sửa đổi). Theo BS Tùng, quy trình đăng ký khám, chữa bệnh BHYT của bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân rất nhiêu khê. Để được cấp mã số khám, chữa bệnh BHYT, cơ sở phải làm hồ sơ xin cấp mã số, rồi Sở Y tế duyệt đưa vào danh sách đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT. Sau đó danh sách được đưa qua cơ quan quản lý BHYT và nơi này ký hợp đồng với cơ sở. Danh sách này được gửi xuống BHYT quận/huyện và đưa xuống các đại lý bán BHYT... BS Tùng kiến nghị Bộ Y tế, Sở Y tế và cơ quan quản lý BHYT tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ sở y tế tư nhân.

DUY TÍNH