Yêu cầu các DN xăng dầu báo cáo tình hình kinh doanh

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các DN báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu từ ngày 1-1-2011 đến ngày 12-9-2011 gồm: mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, số lượng xăng dầu nhập khẩu, giá nhập, tỉ giá tại thời điểm nhập, kết quả sản xuất, kinh doanh chung của DN. Trong đó, chi tiết về kết quả kinh doanh mặt hàng xăng dầu sáu tháng đầu năm 2011, dự kiến quý III và cả năm 2011; việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu cùng những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị về việc điều hành quỹ. Qua báo cáo của các DN, Bộ sẽ có thêm cơ sở đánh giá, xem xét, xây dựng cơ chế điều hành đối với mặt hàng quan trọng này trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 14-9, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia cung cấp một số thông tin về tình hình kinh doanh xăng dầu tại thị trường nước bạn để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành mặt hàng này trong nước.

L.THANH