Yêu cầu xử lý gần 2.500 tỷ đồng sai phạm

Cụ thể, qua 2 năm, từ năm 2013 đến hết năm 2014, thực hiện nghị quyết 82 của Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu xử lý về kinh tế gần 2.500 tỷ đồng sai phạm.

Trong đó, số tiền dự toán tính sai trên 1.500 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất và áp sai đơn giá thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng; số tiền giảm trừ thanh quyết toán, thu hồi về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Qua công tác thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ phát hiện các sai phạm, thiếu sót chủ yếu như: việc kiểm tra và xử lý vi phạm sau cấp phép xây dựng chưa tiến hành thường xuyên và kịp thời; việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh một số đồ án quy hoạch xây dựng chưa đúng quy định; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn một số sai sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán; thi công chưa đúng với thiết kế được duyệt; năng lực, trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong thiết kế, thẩm định, giám sát chưa cao.

Hậu Giang có tân Chánh Thanh tra tỉnh

Hậu Giang có tân Chánh Thanh tra tỉnh

(PLO)- Ông Trịnh Hoàng Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều động, chỉ định giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kể từ tháng 12-2022.