Bán hết 15.000 chiếc điện thoại trong 4 giây

Bán hết 15.000 chiếc điện thoại trong 4 giây
(PLO) - Yureka Yu, một hãng điện thoại tại Ấn Độ vừa tiếp tục ghi tên mình vào danh sách bán hết 15.000 chiếc smartphone chỉ trong vòng 4 giây. Được biết sản phẩm được bán tại Amazon Ấn Độ.
Xem thêm