Biểu tượng cảm xúc nào được sử dụng nhiều nhất trong năm 2021?

AUDIO bài viết

vua-khoc-vua-cuoi

Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng cảm xúc “vừa khóc vừa cười” đứng đầu bảng xếp hạng. Thống kê của Unicode Consortium cho thấy biểu tượng này chiếm ít nhất 5% trên tổng số các biểu tượng cảm xúc được gửi trên Internet.

Trong khi đó biểu tượng cười mỉm () thậm chí còn không xuất hiện trong top 10 biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong năm 2021. 

Dưới đây là danh sách các biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong năm 2021:

bieu-tuong-cam-xuc

Danh sách 10 biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong 2 năm. Ảnh: Unicode Consortium

Unicode Consortium nói rằng 10 biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất đã có sự thay đổi nhẹ giữa 2 năm, nhưng hai biểu tượng “vừa khóc vừa cười” và “trái tim” vẫn giữ nguyên vị trí.  

Đọc thêm