Đăng ký tài khoản VNeID bao lâu thì có?

Đăng ký tài khoản VNeID bao lâu thì có?

(PLO)- Theo quy định, thời gian cấp tài khoản VNeID mức độ 1 và mức độ 2 sẽ không quá 3 ngày làm việc sau khi cơ quan công an nhận được hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID hợp lệ.

Xem thêm