Nếu không có Facebook

Nếu không có Facebook
(PL)- Hôm qua, mình với Hà Thi, hai cha con nói chuyện về Facebook. Thi hỏi không có Facebook thì cuộc sống thế nào, người ta có hào hứng đi đến một nơi thật đẹp hoặc bớt cảm thấy thú vị nếu không có hình đẹp để post Facebook không?
Xem thêm