Chặn toàn bộ quảng cáo trên Android và iOS

Ứng dụng hứa hẹn sẽ tăng tốc độ duyệt web, tiết kiệm dữ liệu di động, tăng thời gian sử dụng pin lên 20%, chặn toàn bộ quảng cáo phiền nhiễu và hoàn toàn miễn phí.

MH

Đọc thêm