Chết cười với những sự cố khi mua hàng trực tuyến

1. Đặt mua thảm mà không coi kỹ kích thước

2. Chỉ tại bạn không phù hợp với sản phẩm!

3. Khi đặt mua ba lô trực tuyến

4. Mua áo tắm cũng không ngoại lệ!

5. Đặt mua laptop và cái kết… 

Đọc thêm