Chia sẻ video trên Facebook sẽ gặp khó khăn

Khi được xác nhận rằng các video đó là vi phạm bản quyền, các nhà sản xuất có thể loại bỏ nội dung đó trên Facebook.

Hiện Facebook đã giới thiệu công nghệ Audible, sử dụng âm thanh để xác định xem video đó có phải bị sao chép hay không. Nếu công nghệ mới được áp dụng chắc chắn việc chia sẻ video sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là các video có bản quyền.

TB

Đọc thêm