Chrome mới sẽ ít ‘ngốn’ RAM hơn

Việc giảm lượng RAM chiếm dụng cũng như chặn hoàn toàn các nội dung Flash sẽ giúp thời lượng sử dụng pin trên thiết bị tăng lên khoảng 10%-25% so với trước đây.

MH

Đọc thêm