Công nghệ giúp giải quyết bài toán về an ninh công cộng

Báo cáo nghiên cứu các cách thức mà công nghệ số, các mạng di động và các giải pháp tích hợp giúp các nhà chức trách ở 17 TP toàn cầu quản lý an ninh công cộng và thực thi luật pháp.

Trên khắp thế giới, công nghệ số đang được sử dụng để cải thiện an ninh công cộng. Chúng thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng bằng cách tích hợp các giải pháp như video, dữ liệu và phân tích vào việc tạo ra các giải pháp hiệu quả và cung cấp cho chính quyền các công cụ mạnh hơn để tiếp cận và phối hợp trên thực địa.

Báo cáo cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong việc sáng tạo TP an toàn từ TP tới TP, dựa trên tiến trình thực hiện và áp dụng các thực tiễn hay nhất. Singapore, Copenhagen, London là những TP đứng đầu danh sách xếp hạng, trong khi các TP như Kuwait, Cairo và Abuja lại đang tụt hậu so với các TP khác. Trước đây các TP này đều có các chương trình nghị sự rõ ràng về an toàn công cộng với các nguồn tài chính đáng kể và cơ sở hạ tầng vững chắc mà họ có thể tạo ra các kết quả an ninh tích cực.

Dựa trên các phát hiện của báo cáo, Huawei - nhà cung cấp giải pháp ICT hàng đầu sẽ tiếp tục củng cố sứ mệnh thúc đẩy đổi mới an ninh công cộng thông qua các công nghệ và sáng kiến then chốt.

Đọc thêm