Đăng status, nhắn tin Facebook bằng não

Theo đó, công ty đang nỗ lực làm việc để mô phỏng cách giao tiếp giữa não và máy tính nhằm giúp người dùng có thể đăng status, nhắn tin với bạn bè với tốc độ khoảng 100 từ/phút bằng não thay vì gõ phím như hiện nay. Nếu thành công, tính năng này sẽ hữu ích với các bệnh nhân bị tê liệt.

Đọc thêm