Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập

Mới đây, trang Visual Capitalist/Security Baron đã cung cấp danh sách những dữ liệu mà các hãng công nghệ đang thu thập dựa vào chính sách riêng tư của họ.

 

Đọc thêm