Đào tạo 300 hacker mũ trắng

Cục An toàn Thông tin trực tiếp phụ trách việc đào tạo này. Theo kế hoạch, trong năm 2015 sẽ có gần 300 học viên từ gần 100 các tổ chức, cơ quan của nhà nước, các bộ, ban ngành của Chính phủ, tổng công ty, tập đoàn nhà nước được đào tạo.

Báo cáo An toàn thông tin Việt Nam năm 2014, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao trên thế giới, với tỉ lệ là 66% máy tính bị lây nhiễm, hơn 8.000 cuộc tấn công thay đổi giao diện đối với các hệ thống có tên miền “.vn”, trong số đó có hơn 200 cuộc tấn công vào các hệ thống có tên miền “.gov.vn”. Tuy nhiên, hơn 60% số cơ quan, tổ chức của Việt Nam không hề có khả năng ghi nhận, cảnh báo hành vi dò quét, thử tấn công nhằm vào hệ thống thông tin của mình.

V.THỊNH

Đọc thêm