Ngăn chặn những vị khách “xài chùa” Wi-Fi

Ngăn chặn những vị khách “xài chùa” Wi-Fi
(PLO) - Sau khi đã kiểm tra mọi thứ với nhà cung cấp dịch vụ, nhưng tốc độ Wi-Fi vẫn “chậm như rùa” thì lúc này bạn hãy nghĩ đến trường hợp mạng Internet ở nhà đang bị xài ké. 
Xem thêm