Google biết tất cả nơi bạn đã đến và đi?

Google biết tất cả nơi bạn đã đến và đi?
(PLO)- Google thu thập rất nhiều dữ liệu cá nhân của người dùng bao gồm lịch sử tìm kiếm, vị trí, giọng nói nhằm cải thiện dịch vụ và cung cấp các quảng cáo liên quan. Thậm chí bạn đi đâu, về đâu Google cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. 
Xem thêm