Kết nối âm nhạc và công nghệ

Kết nối âm nhạc và công nghệ
(PLO)- Lần đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch, khách tham quan được nâng cấp sim 4G cũng như trải nghiệm miễn phí các dịch vụ Viettel.
Xem thêm