Quyền lực của Big Data - Dữ liệu lớn

Quyền lực của Big Data - Dữ liệu lớn
(PLO)- Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của kỷ nguyên Big Data - Dữ liệu lớn. 90% dữ liệu của thế giới đã được tạo ra trong hai năm qua nhờ vào sự tăng trưởng nhanh chóng của IoT - Internet Vạn vật (Internet of things) và các thiết bị di động.
Xem thêm