Facebook cho phép lên lịch phát video trực tiếp

Ứng dụng này hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng ghép hình độc đáo, người dùng có thể áp dụng trực tiếp ngay trên các video đang phát để có được một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Việc hỗ trợ tính năng lên lịch phát video sẽ giúp các nhà làm nội dung chủ động hơn và dễ dàng dẫn dắt người xem.

Đọc thêm