Facebook cho phép tự hủy tin nhắn

Thao tác chuyển đổi tin chat messenger bình thường thành tin tự hủy chỉ đơn giản là người dùng nhấn vào biểu tượng hình đồng hồ trong giao diện chat của app này. Việc thử nghiệm tính năng mới chỉ mới giới hạn ở Pháp và nhiều khả năng sẽ mở rộng sang các quốc gia khác trong thời gian tới.

TB

Đọc thêm