Facebook muốn giảm bớt trò câu like

Theo đó, thuật toán của Facebook sẽ ưu tiên hiển thị các bài đăng mà người dùng dành nhiều thời gian để đọc. Trước đây các post được ưu tiên hiển thị phía trên của News Feed là các bài có nhiều like và bình luận. Tuy nhiên, Facebook nhận thấy nhiều người tìm cách “câu like” để được lên tốp, còn bản thân bài đăng không có chất lượng. Sự thay đổi thuật toán lần này nhằm loại bỏ tình trạng đó và ưu tiên cho các bài có ích cho người dùng lên trên.

TB

Đọc thêm