Tắt chế độ tự động của video trên các website

Tắt chế độ tự động của video trên các website
(PLO) - Các trang web thường sử dụng video để quảng cáo, giải trí… Và nhiều lúc, các video này được bật tự động ở chế độ nền, khiến bạn không tập trung được vào nội dung hoặc thình lình giật mình, đặc biệt phiền phức nếu như bạn buộc phải vào các trang web này nhiều lần.
Xem thêm