Gmail thêm tính năng chặn quảng cáo

Để hủy đăng ký các bản tin quảng cáo, bạn hãy chạm vào nút More (biểu tượng ba dấu chấm) trên menu màu đỏ rồi nhấn Unsubscribe. Nếu muốn chặn một người nào đó hay gửi tin nhắn rác, bạn hãy chạm vào nút More ở ngay bên phải tên người gửi rồi nhấn Block <tên người gửi>, mọi thao tác đều tương tự khi thực hiện trên nền web.

Đọc thêm