Google Keep sắp ra mắt phiên bản mới

Theo đó, Google cũng bổ sung thêm khả năng nhắc nhở định kỳ cho một ghi chú và các tùy chọn như nhắc nhở hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm hoặc chỉ nhắc vào một số ngày nào đó trong tuần...

Tính năng Label giống Gmail cũng được mang vào Keep để người dùng gắn nhãn cho ghi chú, bằng cách này bạn có thể nhanh chóng tìm được nội dung mình cần theo một nhãn nhất định. Bản nâng cấp Keep 3.1 sẽ sớm có mặt cho tất cả người dùng trên toàn thế giới.

Đọc thêm