Google Maps Android cập nhật tính năng mới

Đơn cử như tính năng Offers sẽ hỗ trợ người dùng tìm những hàng hóa/dịch vụ có mức giá tốt hoặc đang được giảm giá ở xung quanh.

Hay tính năng Preferred Transit Modes sẽ giúp người dùng lựa chọn xem cùng lúc nhiều tuyến đường cho cùng một lộ trình. Đặc biệt, giao diện ứng dụng Google Maps 7.6 được cải tiến bắt mắt và hòa hợp hơn với giao diện của hệ điều hành Android Kit Kat.

TB

Đọc thêm