Mang thanh dock của Mac OS X lên iPhone

Mang thanh dock của Mac OS X lên iPhone
(PLO) - Harbor cho phép người dùng mang thanh dock của Mac OS X lên iOS 8 cùng các hiệu ứng đi kèm, dễ dàng tùy chỉnh và thêm vào các biểu tượng tùy ý.
Xem thêm