Học toán nhanh hơn với trợ lí PhotoMath

Khởi chạy ứng dụng PhotoMath từ điện thoại và hướng camera vào một phương trình toán học, bạn sẽ nhận được kết quả ngay lập tức. Hãy thử với các phép tính đơn giản như“123 + 456” hoặc phức tạp hơn giống như “-234 / 50 + (30 + 5) * 4 / 5.2” để cảm nhận. Dưới đây là các tính năng mà nó hỗ trợ:

-          Biểu thức số học

-          Phân số và số thập phân

-          Phương trình tuyến tính đơn giản

Bên cạnh đó, nó còn cho phép bạn kiểm tra lại các phương trình được giải bằng PhotoMath theo từng bước để hiểu rõ hơn quá trình giải quyết vấn đề. Thông thường thì chúng ta không thể sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra, tuy nhiên ứng dụng này có thể sẽ hữu ích đối với những bài tập về nhà của bạn. Cần lưu ý rằng đây chỉ là công cụ giúp bạn học toán nhanh hơn, do đó không nên lạm dụng quá mức dẫn đến việc bị hổng kiến thức và mất điểm trong các kì kiểm tra.

Bạn đọc quan tâm có thể tải tại ứng dụng PhotoMath tại http://goo.gl/cXbsxI(Windows Phone) hoặchttp://goo.gl/FrttfB (dành cho người dùng iOS).

Video hướng dẫn sử dụng:

Đọc thêm