Hội chợ, triển lãm CNTT- Điện tử - Viễn thông 2017

Hội chợ, triển lãm CNTT - Điện tử - Viễn thông TPHCM lần 1- 2017 

Mục tiêu của Hội trợ - Triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những sản phẩm CNTT, điện tử, viễn thông Việt đáp ứng những tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội, uy tín thương hiệu, có doanh thu, thị phần tốt, số lượng khách hàng sử dụng lớn và có sự sáng tạo đột phá về công nghệ. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc ủng hộ các sản phẩm công nghệ trí tuệ Việt, nâng cao kiến thức công nghệ cho người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, Hội chợ Triển lãm CNTT, Điện tử, Viễn thông còn giúp tác động đến nhận thức doanh nghiệp trong việc đầu tư nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao ý thức vế sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm, đồng thời, từng bước triển khai nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc vận động khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong lĩnh vực CNTT, Điện tử, Viễn thông, để hàng Việt Nam thực sự có chỗ đứng trên địa bản thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Các giải pháp phần mềm, các sản phẩm điện tử, vi mạch, viễn thông tiên tiến của Việt Nam được trưng bày tại Hội chợ triển lãm cũng chính là những sản phẩm phục vụ xây dụng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Đa dạng các sản phẩm công nghệ tại hội chợ, triển lãm.

Điểm nhấn thiết thực của hội chợ triển lãm CNTT, Điện tử, Viễn thông Tp. HCM lần 1-năm 2017 còn ở bốn hội thảo chuyên đề (trong hai ngày 11 và 12/5) với mục đích gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, đồng thời trao đổi và chia sẻ các giải pháp công nghệ phục vụ cải cách hành chính và chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh.

Sau khi kết thúc Hội chợ triển lãm, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ nghiêm túc đánh giá tính hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, người tiêu dùng, các đơn vị liên quan, từ đó hướng đến việc đưa Hội chợ triển lãm CNTT, Điện tử, Viễn thông Tp. HCM trở thành sự kiện thường niên, nhằm tạo dựng thương hiệu, giá trị cho các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, góp phần tích cực cho sự phát triển, xây dựng Tp. HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Đọc thêm