Hơn 1.000 phần mềm gián điệp ‘trốn’ trên Google Play

Các nhà nghiên cứu thuộc công ty bảo mật Lookout đã tìm thấy ba biến thể của SonicSpy trên các kho ứng dụng dành cho Android, nhiều phần mềm trong số đó đã được tải về hàng ngàn lần trước khi Google xóa bỏ.

Đọc thêm