Huawei đẩy nhanh tiến độ phát triển 5G

Mạng 5G không chỉ hỗ trợ thị trường băng thông rộng nâng cao (eMBB) với băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn, mà còn cung cấp các dịch vụ khác biệt cho các ngành khác nhau.

Mạng lõi 5G (5GCC) của Huawei hỗ trợ độ trễ thấp và băng thông cao, tạo ra các dịch vụ khác biệt, nhanh chóng cung cấp dịch vụ cùng khả năng quản lý vòng đời dịch vụ tổng thể, vận hành và bảo trì (O&M) mạng hiệu quả và hội tụ đa truy cập (cho các công nghệ 2G/ 3G/ 4G/5G /cố định) để đạt được 5G thành công thương mại.

Huawei đã đưa các yêu cầu quan trọng của Mạng 5G vào trong thiết kế 5GC, đề xuất và triển khai kiến trúc lấy các dịch vụ nhỏ làm trung tâm (MCA) như là kiến trúc phần mềm của giải pháp 5GC trong ngành.

So với kiểu kiến trúc phần mềm không thể mở rộng, kết nối chặt chẽ và kiểu điểm-tới-điểm truyền thống, MCA chia các chức năng mạng lõi thành các dịch vụ nhỏ (microservices) và cho phép mỗi dịch vụ đó vận hành một cách độc lập và lặp lại. Điều này sẽ tạo ra các chức năng mạng và dịch vụ linh hoạt và gọn nhẹ, do đó có thể giúp các dịch vụ trở nên khác biệt.

 

Đọc thêm