Hủy định dạng văn bản trong Word 2013

Nếu bạn copy một đoạn văn bản từ tài liệu khác nhưng nó không được định dạng theo cách bạn muốn, bạn có thể dễ dàng loại bỏ toàn bộ định dạng của văn bản để trả nó về tình trạng mặc định.

Để làm điều này, chọn đoạn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng, nhấn “Clear All Formatting” ở mục “Font” trong tab “Home”. Đoạn văn bản sẽ trở về kiểu “Normal” mặc định.

Hủy định dạng văn bản trong Word 2013 ảnh 1

Bạn cũng có thể dùng cách tương tự để loại bỏ toàn bộ định dạng của văn bản trong tài liệu PowerPoint.

Hủy định dạng văn bản trong Word 2013 ảnh 2

Ngoài ra, cách nhanh hơn để loại bỏ toàn bộ định dạng trong Word và PowerPoint là: Chọn đoan văn bản, nhấn tổ hợp phím “Ctrl + phím cách” để loại bỏ toàn bộ định dạng ký tự; hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Q” để loại bỏ toàn bộ định dạng đoạn văn bản.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / HowtoGeek)

Đọc thêm