iPhone đời cũ được thời

Một số doanh nghiệp cho biết hiện hơn 70% các sản phẩm công nghệ cũ, đa phần là iPhone, iPad đang nuôi sống các doanh nghiệp nhỏ.

iPhone đời cũ được thời ảnh 1

Theo số liệu từ Google, Việt Nam hiện là quốc gia tìm kiếm từ khóa “iPhone”, “iPhone 3”, “iPhone 3GS” và “iPhone 4” nhiều nhất trên thế giới. Người Việt Nam quan tâm đến iPhone nhiều hơn cả những quốc gia có dân số đông và phát triển như Anh, Mỹ. Xét lượng truy vấn theo thành phố, lượng tìm kiếm từ khóa “iPhone” tại TP.HCM cũng trội hơn so với Hà Nội.

NV

Đọc thêm