Kaspersky mong muốn xây dựng một thế giới an toàn hơn

Trong hơn hai thập kỷ, Kaspersky Lab đã mang đến những giải pháp bảo mật hàng đầu cho khách hàng với sứ mệnh xây dựng một thế giới an toàn hơn. Mới đây, Kaspersky Lab đã chính thức thay đổi thành “Kaspersky”, với sứ mệnh xây dựng một thế giới an toàn hơn.

Khi số hóa và toàn cầu hóa ngày càng bùng nổ, Kaspersky đã vượt ra khỏi quy mô một “phòng thí nghiệm (Lab)” đơn thuần để trở thành tiên phong trong lĩnh vực công nghệ với những giải pháp và dịch vụ bảo mật toàn diện, bao gồm các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, dịch vụ đám mây và nguồn cung cấp thông tin phục vụ bảo mật mạng hàng đầu thế giới.

Thay đổi nhận diện thương hiệu phản ánh việc dịch chuyển trọng tâm của Kaspersky Lab từ “bảo mật mạng - cybersecurity” sang khái niệm rộng hơn - “miễn dịch mạng - cyber-immunity”.

Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi công nghệ kết nối mọi người hơn bao giờ hết; bất kể nền tảng như thế nào và biên giới ra sao. Vì vậy giờ đây, khi nói đến an ninh mạng là không chỉ nói về việc bảo vệ các thiết bị, mà còn là phát triển một hệ sinh thái nơi mọi thứ kết nối với nhau đều được an toàn.

Việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Kaspersky đánh dấu cam kết của công ty trong sự phát triển này, cũng như đón đầu những tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai. Nó cũng đánh dấu sự hỗ trợ của Kaspersky để tạo ra những hệ thống kết nối an toàn ngay từ giai đoạn thành hình; và công tác bảo mật không chỉ là tùy chọn bổ trợ ở giai đoạn sau.

Đọc thêm