Nên sử dụng Wi-Fi hay kết nối có dây?

Nên sử dụng Wi-Fi hay kết nối có dây?
(PLO)- Wi-Fi rõ ràng thuận tiện hơn so với kết nối có dây (Ethernet), tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta nên sử dụng kết nối có dây để tăng độ ổn định.
Xem thêm