Khắc phục lỗi iPhone bị treo khi nhận tin nhắn lạ

Hiện tại thì Apple vẫn chưa khắc phục lỗi này bằng phần mềm, tuy nhiên họ đã đưa ra một giải pháp tạm thời mà bạn có thể sử dụng nếu đang bị ảnh hưởng. Trong một thông báo gần đây, Apple cho biết: “Công ty đã nhận ra vấn đề của iMessage với một loạt các kí tự unicode, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục tạm thời trước khi tung ra bản cập nhật phần mềm”, tuy nhiên không nói rõ thời gian phát hành bản sửa lỗi.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể thực hiện theo cách sau:
- Đầu tiên, bạn hãy hỏi Siri “read unread messages”.
- Sau đó sử dụng Siri để trả lời các tin nhắn độc hại, lúc này người dùng đã có thể mở tin nhắn một lần nữa.
- Khi đang xem tin nhắn, bạn có thể trượt sang trái để xóa toàn bộ cuộc trò chuyện, hoặc bấm và giữ im chỉ trên chỉ tin nhắn đó để xóa nó.

Đọc thêm