Không lo lạc đường với Google Translate mới

Với cải tiến mới, người dùng không cần phải gõ lại các từ vựng trong ô translate, chỉ cần đưa điện thoại lên chụp ảnh là chữ sẽ được quét và dịch trực tiếp.

Cùng với việc hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ dịch trực tiếp, Google cũng cải tiến khả năng nhận diện ngôn ngữ nói của Translate. Ứng dụng Google Translate mới sẽ có mặt trên Android và iOS trước, các nền tảng khác có sau.

TB

Đọc thêm